-->

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα και παρεμβάσεις της Πολιτείας για τη διετία 2011-2012.


Tη διετία 2011-2012 ο τομέας συνέχισε την ίδια πτωτική τάση που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, ακολουθώντας την σημαντική πτώση στη ζήτηση αλλά και τις τιμές των πρώτων υλών στους κλάδους της χαλυβουργίας, των κατασκευών, της οικοδομής, του τσιμέντου και του σκυροδέματος. H ύφεση ενισχύθηκε από την αστάθεια στις διεθνείς αγορές των πρώτων υλών, τη μείωση στις διεθνείς τιμές των μετάλλων και την αύξηση των τιμών της ενέργειας σε όλη την ΕΕ.

Η εγχώρια αγορά κυρίως στα κατεξοχήν δομικά προϊόντα (αδρανή, τσιμέντο, κεραμικά κλπ) υπέστη πολύ μεγάλη πτώση και οι επιχειρήσεις λατομείων αδρανών και γενικότερα δομικών προϊόντων καθώς και οι τσιμεντοβιομηχανίες, αντιμετωπίζουν καθημερινά ζήτημα επιβίωσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συνολική παραγωγή των πρωτογενών αδρανών υλικών κατέπεσε την διετία 2011-2012 σε 25-35 εκατ. tn, (από 90 εκατ. tn το 2007) ακριβώς λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης της εσωτερικής αγοράς των δομικών προϊόντων.

Αντίθετα, οι εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις με προϊόντα που διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή και γενικότερα στην διεθνή αγορά (βιομηχανικά ορυκτά, αλουμίνιο, νικέλιο, κλπ) αντιμετώπισαν με σχετική επιτυχία την συνεχιζόμενη ύφεση διατηρώντας ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Tη διετία 2011-2012, συνεχίστηκε ο εξαγωγικός προσανατολισμός του ελληνικού μαρμάρου (μέχρι και 75-80% της συνολικής παραγωγής μαρμαρικών προϊόντων) με παράλληλη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία άλλοτε ξεπερνούσε το 50% της παραγωγής. Από το προϊόν που εξάγεται, πάνω από το 30-35% κατευθύνεται προς την Κίνα και το υπόλοιπο εξαγόμενο μάρμαρο διατίθεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή στο σύνολο των μαρμαρικών προϊόντων (ογκομάρμαρα, ξοφάρια, λατύπες κλπ) για τη διετία 2011-2012 ξεπέρασε το 1 εκατ. tn ετησίως ενώ οι εξαγωγές στο σύνολο του τομέα μαρμάρων (μάρμαρα και άλλα προϊόντα φυσικών λίθων) σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ήταν για το 2011, 830 χιλ tn (αυξημένες κατά 10,2% σε ποσότητα και κατά 31,7% σε αξία, σε σύγκριση με το 2010) ενώ το 2012 ανήλθαν σε 917 χιλ tn (αυξημένες κατά 10,4% σε ποσότητα και κατά 10,2% σε αξία, σε σύγκριση με το 2011) συνεχίζοντας έτσι, την ανοδική τους τροχιά που έχει ξεκινήσει από το 2008, όταν η εγχώρια ζήτηση άρχισε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές μαρμάρων προς την Κίνα, η οποία αποτελεί πλέον, την σημαντικότερη μαζική αγορά για το ελληνικό μάρμαρο, ανήλθαν σε 75 εκατ. Ευρω (σε σύνολο 205 εκατ. € για το 2011) και 88 εκατ. Ευρώ (σε σύνολο 226 εκατ. για το 2012), αντιπροσωπεύοντας το 35-40% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου. Δυστυχώς η απορρόφηση αυτή, ειδικά από την Κίνα αφορά κυρίως ακατέργαστους όγκους μαρμάρου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η προστιθέμενη αξία αλλά και να έχουμε απώλειες σε δημόσια έσοδα λόγω διαφορετικής δασμολογικής πολιτικής ανάλογα το βαθμό κατεργασίας του εξαγόμενου προϊόντος.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη διετία 2011-2012 στο συννημμένο άρθρο.

Στατιστικά προηγούμενων ετών: