-->

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την έρευνα μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών


Χωρίς ΜΠΕ και περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ), αλλά με δήλωση ανάληψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) θα γίνονται πλέον οι ερευνητικές εργασίες για ανεύρεση μαρμάρου ή βιομηχανικού ορυκτού, σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Πρόκειται για σημαντικότατη εξέλιξη που αναμένεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να προωθήσει τον τομέα, αρκεί να εφαρμοστεί με κάθε σχολαστικότητα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη οι συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες υπάγονται πλέον στην κατηγορία Β ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση (μετά τον Ν. 4014/2011 και την ΥΑ 1958/2012 (Β 21))

Ο τομέας των μαρμάρων την περίοδο της κρίσης όχι μόνο κατάφερε να διατηρηθεί αλλά οι εξαγωγές των μαρμάρων διπλασιάστηκαν στην εξαετία 2005-2011 από 100 εκατ. ευρώ το 2005 σε 200 εκατ. ευρώ το 2011. Τη διετία 2011-2012, συνεχίστηκε ο εξαγωγικός προσανατολισμός του ελληνικού μαρμάρου (μέχρι και 75-80% της συνολικής παραγωγής μαρμαρικών προϊόντων) με παράλληλη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς η οποία άλλοτε ξεπερνούσε το 50% της παραγωγής. Από το προϊόν που εξάγεται, πάνω από το 30-35% κατευθύνεται προς την Κίνα και το υπόλοιπο εξαγόμενο μάρμαρο διατίθεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι εξαγωγές ειδικά στην Κίνα, το 2012 ανήλθαν σε 88 εκατ. ευρώ (έναντι 75 εκατ. το 2011 και 45 εκατ. το 2010) και αποτέλεσαν το πρώτο εξαγώγιμο ελληνικό προϊόν. Δυστυχώς η απορρόφηση αυτή,  αφορά κυρίως ακατέργαστους όγκους μαρμάρου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η προστιθέμενη αξία αλλά και να έχουμε απώλειες σε δημόσια έσοδα λόγω διαφορετικής δασμολογικής πολιτικής ανάλογα το βαθμό κατεργασίας του εξαγόμενου προϊόντος.

Για την "συναίνεση ερευνητικών εργασιών" με σκοπό την ανεύρεση μαρμάρου ή βιομηχανικού ορυκτού σε δημόσια έκταση, απαιτείται η έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΓΓΑΔ) «περί χορήγησης Συναίνεσης για τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών», προβλεπόμενη στο άρθρο 10 του N.669/77. Αρμόδια υπηρεσία για την εισήγηση στον ΓΓΑΔ είναι η Διεύθυνση Τεχνικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας ΑΔ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συναίνεση είναι-μεταξύ άλλων δικαιολογητικών- η υπαγωγή σε ΠΠΔ σύμφωνα με την υπ’ αρθ. ΥΑ 1958/2012 (Β 21), με την οποία η συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάγεται πλέον στην κατηγορία Β της 5ης ομάδας "Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες".  Σύμφωνα με την ανωτέρω υπ. απόφαση, η ένταξη σε καθεστώς ΠΠΔ θα γίνεται από την ίδια υπηρεσία που είναι αρμόδια για την χορήγηση της συναίνεσης ερευνητικών εργασιών.

Στην περίπτωση των εκτάσεων "μη δημοσίου" ιδιοκτησιακού χαρακτήρα (δηλ. ιδιωτικές και δημοτικές), δεν προβλέπεται «απόφαση συναίνεσης» (προβλέπεται έγγραφη γνωστοποίηση της έναρξης των ερευνητικών εργασιών, από τον ενεργούντα τις ερευνητικές εργασίες, στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων). Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την ανωτέρω υπ. απόφαση, η ένταξη σε καθεστώς ΠΠΔ θα γίνεται από την υπηρεσία που εγκρίνει την τεχνική μελέτη του αρθρ. 4 του ΚΜΛΕ για το υπό εξέταση ορυκτό. Η υπηρεσία αυτή είναι η Γενική Διεύθυνση Φυσικού/Ορυκτού Πλούτου ΥΠΕΚΑ.

[του Πέτρου Τζεφέρη][by Tzeferis Petros]