-->

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Βαθειά ύφεση για την εξορυκτική δραστηριότητα και το 2012


Παρατεταμένη βαθιά ύφεση, δημοσιονομική ανασφάλεια, τεράστια κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική αναταραχή, κλυδωνιζόμενο πολιτικό σύστημα, δύο εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, ανασφάλεια παραμονής μας στην ευρωζώνη, ασφυκτικό πλαίσιο σχέσεων με Ευρωπαϊκή Ένωση, ανασφάλεια σε σχέση με τις δυνατότητες τήρησης των υποχρεώσεών μας έναντι των δανειστών μας, συνθέτουν το εκρηκτικό τοπίο στο οποίο επιβιώσαμε το 2012.

Μόνο προς το τέλος του έτους φαίνεται η όλη κατάσταση, μέσα στην αρνητικότητάτης να ισορροπεί, δίνοντας έστω πολύ αχνά κάποια σημάδια αισιοδοξίας.

Γενικότερα, το 2012 χαρακτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών με συγκρατημένη ως και μειωμένη σε πολλά προϊόντα ζήτηση, με μείωση ή σημαντική πτώση τιμών και ιδιαίτερα στα μέταλλα, με μία σαφή τάση ύφεσης πολλών οικονομιών της Ε.Ε. που επηρέασε, ως ήταν φυσικό τις διεθνείς αγορές ΟΠΥ και τέλος με δυσβάστακτη αύξηση του κόστους ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή κλείσιμο, με αντίστοιχες επιπτώσεις και στη ζήτηση ΟΠΥ.

Παρά τις αμφιταλαντεύσεις της διεθνούς οικονομίας οι εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετώπισαν με επιτυχία ένα ακόμη δύσκολο έτος που δυστυχώς εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει σε μέτρια αποτελέσματα και το 2013. 

Αντίθετα λόγω της συνεχούς πτώσης των οικοδομικών και κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσμα της τεράστιας εσωτερικής οικονομικής κρίσης, οι εταιρείες παραγωγής αδρανών και δομικών υλικών όπως και οι τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους, η οποία πλέον αποτελεί πρόβλημα για πολύ ικανούς λύτες. 

Αδρανή, δομικά υλικά, βιομηχανικά ορυκτά που στήριζαν παραδοσιακά την ελληνική βιομηχανία έχουν φτάσει στο ναδίρ ζήτησης και κατά συνέπεια παραγωγής, καθιστώντας την επιβίωση των εταιρειών του τομέα αυτού ιδιαίτερα προβληματική.

Εκτιμάται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου θα κινηθούν και το 2013 σε ίδια ή και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2012, με τις διεθνείς αγορές να διαφοροποιούνται έντονα θετικά από το 2014 και μετά.

Στην ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Εξορυκτικών Δραστηριοτήτων για το 2012 (ένθετο αρχείο) δίνονται με λεπτομέρειες τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν κάθε κλάδο και προϊόν. Επίσης δίνεται η όλη δραστηριότητα του Συνδέσμου και η συμβολή της σε θέματα που αφορούν την εξορυκτική δραστηριότητα στην ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Εμείς να συμπεριλάβουμε την στάση του ΣΜΕ αναφορικά με το σχέδιο "αναδιάρθρωσης" των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, συμφωνα με το οποίο καταργείται η Γ.Δ. Φυσικού Πλούτου, συγχωνεύονται σε μία όλες οι Δ/νσεις και μετά από 150 χρόνια συνεχούς αυτοδύναμης λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, αυτές συγχωνεύονται σε μία κεντρική υπηρεσία Επιθεωρήσεων μαζί με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Ο ΣΜΕ, όπως άλλωστε αναφέρεται στον ανωτέρω απολογισμό,  εξέλαβε την κίνηση αυτή ως ιδιαίτερα υποβαθμιστική για τον κλάδο και αντέδρασε έντονα. Σε επιστολή που έστειλε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ κατέληγε: «Αν το σχέδιο αυτό εφαρμοστεί πιστεύουμε ότι το έργο του Υπουργείου σε σχέση με την εξορυκτική δραστηριότητα θα καταστεί ιδιαίτερα προβληματικό, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία του κλάδου, ενδεχόμενο που προβληματίζει ιδιαίτερα τις εταιρείες του ΣΜΕ».

[επιμέλεια Π. Τζεφέρης]