-->

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Ανασκόπιση για την εξορυκτική βιομηχανία και μεταλλουργία στην Ελλάδα τη διετία 2010-2011

Τη διετία 2010-2011, ο τομέας παρουσίασε σημαντική κάμψη σε όλα τα μεγέθη, ακολουθώντας την σημαντική πτώση στη ζήτηση αλλά και τις τιμές των πρώτων υλών στους κλάδους της χαλυβουργίας, των κατασκευών, της οικοδομής, του τσιμέντου και του σκυροδέματος.

Παράλληλα με την συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς στα κατ’εξοχήν δομικά προϊόντα (αδρανή, τσιμέντο, κεραμικά κλπ), διαμορφώθηκε η τάση να ενδυναμώνεται ο εξαγωγικός τομέας των προϊόντων που διοχετεύονται στην διεθνή αγορά (βιομηχανικά ορυκτά, αλουμίνιο, νικέλιο, κλπ) όπου η ζήτηση αλλά και οι τιμές ανέκαμψαν σε μεγάλο βαθμό στα προ της κρίσης επίπεδα.

In 2010,  the sector experienced a significant decline in all areas, following the fall in demand and subsequently the prices of raw materials in the steel, construction, cement, and concrete industries. The recession continued and was worsened by the severe economic problems and the lack of investment initiatives that could lead to domestic growth.

In contrast to the shrinking domestic market, especially in construction field (aggregates, cement, ceramics, etc.), the tendency was to strengthen the export sector with regards to products placed on the international market (industrial minerals, aluminum, nickel, etc.) where the demand and prices rallied largely to precrisis levels. In 2010, a total sales volume of quarry/mining/metallurgical products over 1 billion euros (1.1 billion euros) was achieved, of which 790 million was comprised of exports (72%).

In 2011, the same trend continued with the export sector producing satisfactory results, while the downturn in the domestic sector deepened widely.

[by P. Tzeferis]