-->

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

To εργαστήριο ΛΙΘΟΣ του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. για τον έλεγχο της ποιότητας των διακοσμητικών πετρωμάτων

Lit Hos 2

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» λειτουργεί, υπό τη σημερινή του μορφή, από το 1999 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων, ενώ  παράλληλα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, κλαδικές εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.

Από το 2002, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά EN ISO/IEC 17025 : 2005.

Διαθέτει σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα.

Το Πεδίο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαμβάνει στο σύνολό του δοκιμές κατά τα πρότυπα ΕΝ, ευρισκόμενο σε πλήρη εναρμόνιση με τη σύγχρονη πρακτική στην Ε.Ε

Ορισμένα πρότυπα ΕΝ ορίζουν «Προδιαγραφές» για τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα, που θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες εφαρμογές, στοχεύοντας στην απόδοση, από τον παραγωγό, της σήμανσης CE στα παραπάνω τελικά προϊόντα. Για ορισμένα από αυτά, η σήμανση CE έγινε υποχρεωτική και στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2007.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει, το Εργαστήριο
έχει προχωρήσει για «Κοινοποίησή» του στην Ε.Ε., συμβάλλοντας στην απόδοση της σήμανσης CE και στην απρόσκοπτη διακίνηση των προϊόντων αυτών στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.

Ο διαρκής στόχος του Εργαστηρίου είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ισχυροποίηση της θέσης του «Ελληνικού Διακοσμητικού Πετρώματος».