-->

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας. Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, μεταλλικά ορυκτά και ορυκτά καύσιμα - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

[Σταματάκης Μιχαήλ Γ., Καθηγητής Βιομηχανικών Ορυκτών, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]

Ο ομιλητής, αφού αρχικά αναφερθεί στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου που γίνεται στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες και αφού απαριθμήσει το είδος των εκμεταλλεύσιμων βιομηχανικών ορυκτών, εντοπίζει την ανάλυσή του στα πρόσφατα αξιοποιημένα κοιτάσματα και αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα των εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών καθώς και την οικονομική τους σημασία.

Στη συνέχεια μιλά για τη - διαπιστωμένη από την αρχαιότητα – παρουσία χρυσού στον ελλαδικό χώρο, σχολιάζει τις συχνές και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην έναρξη των αναγκαίων σχετικών μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εργασιών που οφείλονται στη νομολογία και σε κακές τακτικές, αξιολογεί τις τέσσερις κύριες περιοχές που είναι πρόσφορες για αξιοποίηση και ορίζει τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις για μια ορθολογική και επιτυχή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες.

Στη δεύτερη ενότητα της ομιλίας του, ο καθηγητής Σταματάκης αναφέρεται στις μεγάλες προσδοκίες που καλλιεργούνται σχετικά με τα κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου στην Ελλάδα, επιχειρεί μια σύντομη αναδρομή στα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ερευνών, εντοπίζει τις μεθόδους και τους όρους που απαιτούνται για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα και υπογραμμίζει ότι στη σύγχρονη έρευνα υδρογονανθράκων που γίνεται στη χώρα μας «χρειαζόμαστε προσέλκυση διεθνών εταιρειών, σημαντικές επενδύσεις, συνεχείς, συστηματικές και μακράς διάρκειας συνέργειες που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση και σταθερή και ελκυστική νομολογία και φορολογική πολιτική, εναρμονισμένη με τους διεθνείς κανόνες».