-->

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ποιό είναι το Σωστό Μήνυμα;


ΣΩΣΤΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Η περίοδος που ο εξορυκτικός τομέας επιβίωνε κρατώντας ένα σταθερό ήπιο προφίλ έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία και η παγκοσμιοποιημένη τακτική της έχουν οδηγήσει σε νέα δεδομένα αναφορικά με την διαφάνεια, την ενημέρωση και συνειδητοποίηση του πολίτη. Δεν υπάρχουν πλέον «κλειστά κουτιά», που κρύβουν πράγματα και που μπορούν να παραμείνουν κλειστά. Συνεπώς, σε έναν κόσμο πανταχόθεν ανοιχτό, η εξασφάλιση της κοινωνικής άδειας («social licence») θεωρείται πλέον απαραίτητη. Κι αυτή με τη σειρά της απαιτεί για τα μεταλλευτικά έργα, την συναίνεση πολιτείας και πολιτών.

Δυστυχώς, ο  κλάδος συνολικά, δεν έχει δουλέψει αρκετά στην κατεύθυνση αυτή δίνοντας λανθασμένα μηνύματα και σε λάθος αποδέκτες. Υπάρχει μια διαρκής αυτοτροφοδοτούμενη εσωστρέφεια η οποία δεν έχει επιτρέψει να αναδειχθούν οι θετικές ιδιαιτερότητες και τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα της εξορυκτικής δραστηριότητας, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούν για τον πολύ κόσμο είτε κοινός τόπος είτε υπερβολή και ρητορεία, εφόσον ο κοινός εικαζόμενος παρονομαστής είναι η περιβαλλοντική, και εν τέλει κοινωνική υποβάθμιση και περιθωριοποίηση.

Θα πρέπει οι ιθύνοντες του κλάδου να δουλέψουν περισσότερο τόσο με τους πολιτικούς ώστε να (επαν)εντάξουν τον τομέα στις πολιτικές ατζέντες όσο και με τις επιμέρους αρχές (νομοθέτες, επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες κλπ) που αποφασίζουν για τα θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και γενικότερα διαχείρισης του ορυκτού μας πλούτου, ώστε να γνωρίζουν την αλήθεια πριν κληθούν να εκφέρουν άποψη. Επιπλέον πρέπει να εργαστούν  περισσότερο με τον κατεξοχήν επικοινωνιακό τομέα. Δεν επιτρέπεται λεκτικοί όροι, όπως «mining» και «anti-mining» να έχουν επικοινωνιακά την ίδια βαρύτητα… Όπως είναι γνωστό, τα πλανητικά προβλήματα απαιτούν και πλανητικές λύσεις αλλά και εναύσματα και πολιτικές που μπορούν να εξαπλωθούν επίσης πλανητικά. Συνεπώς, με τον ίδιο τρόπο που «περνάει» κι επικρατεί μέσα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση και τις εφημερίδες η αρνητική και μη εποικοδομητική έννοια του στείρου «anti-mining», μπορεί (και πρέπει) να διοχετευθεί και η θετική έννοια του «sustainable mining»…

Απαιτείται παράλληλα και η προσέγγιση και η ανάδειξη της “βιωσιμότητας” του εξορυκτικού τομέα, μέσω της βιομηχανικής οικολογίας, της οικο-αποδοτικότητας, της ανακύκλωσης και ενδεχομένως της βιομηχανικής συμβίωσης.

Το σωστό μήνυμα κατά την άποψή μου είναι ότι η εξορυκτική δραστηριότητα, «φειδωλή» ή όχι, κι ανεξάρτητα της έντασης της εξόρυξης, μπορεί να επιτευχθεί όταν υιοθετήσουμε βιώσιμα διαχειριστικά σχήματα που δεν παραβιάζουν τους βιογεωχημικούς κύκλους, ανακυκλώνουν τα παράγωγά της στο μέγιστο δυνατό βαθμό και χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά επίσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Όταν με την εξωστρέφεια, την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την συναίνεση πείσουμε τον πολίτη ότι δεν πρόκειται για «αναγκαία δυσπλασία» αλλά για δημιουργική δράση με κυρίαρχο στόχο τη βιωσιμότητα, την επιβίωση στο χρόνο και όχι μόνο το κέρδος. 

Όταν διαχρονικά καταφέρουμε ο κλάδος να υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών για εργασία, ασφάλεια, υγεία και ποιότητα ζωής. Να το πω σαν «μότο»: Βιώσιμη εξόρυξη, ασφάλεια, ανακύκλωση. Και αν μπορώ να προσθέσω ακόμη: με οικο-αποδοτικότητα, με καινοτομία, με εξωστρέφεια.

Στον Πίνακα «Ποιο είναι το σωστό μήνυμα» γίνεται προσπάθεια να κωδικοποιηθούν ορισμένες από τις παραπάνω απόψεις.

 [Πέτρος Τζεφέρης][by Tzeferis Peter]