-->

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Οι Ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να μας κάνουν πρωταγωνιστές!

[απόσπασμα από ομιλία του υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Ι. Μανιάτη στο 1ο Ελληνο -Κινεζικό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας με θέμα: «Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος - “Κλειδιά” για τη μετατροπή της Κρίσης σε Ευκαιρία, 14.06.2011]


Κυρίες και κύριοι,
Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο.Η Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η μοναδική χώρα παραγωγής χουντίτη, πρώτη χώρα παραγωγής περλίτη, δεύτερη χώρα παραγωγής κίσσηρης και μπεντονίτη, τέταρτη παραγωγός αλουμίνας στην Ε.Ε., καθώς και πρώτη στην εξαγωγή προϊόντων λευκόλιθου/μαγνησίτη στην Ε.Ε. Το παραγόμενο σιδηρονικέλιο εξάγεται στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανοξείδωτου χάλυβα καλύπτοντας το 7% των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς.Σήμερα απασχολούνται στον κλάδο της εξόρυξης περίπου 23.000 άμεσα εργαζόμενοι και περισσότεροι από 100.000 έμμεσα εργαζόμενοι.

Οι πωλήσεις μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και κατεργασμένων μεταλλουργικών προϊόντων ξεπερνούν κάθε χρόνο το 1,0 δισ. Ευρώ, από τα οποία τα 800 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 80%, αντιστοιχούν σε εξαγωγές. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα αδρανή υλικά, αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Η Χαλκιδική αποτελεί μία βιώσιμη και «πλουτοπαραγωγική δεξαμενή» μετάλλων, με πλέον των 12 δισ. ευρώ αξία σε περιεχόμενα κοιτάσματα που απαντώνται στο υπέδαφός της. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΓΜΕ, τα μεταλλευτικά αποθέματα του υπεδάφους της χώρας είναι τρέχουσας αξίας 28 δις Ευρώ περίπου.Η πολιτική της Κυβέρνησης για την προσέλκυση των επενδύσεων στον τομέα της μεταλλευτικής δραστηριότητας περιλαμβάνει απόλυτα στοχευμένες δράσεις.

Πριν λίγες μέρες, μας παραδόθηκε το πόρισμα για την αξιοποίηση του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού τριάντα (30) Δημόσιων Μεταλλείων της χώρας, από ένα σύνολο 100 και πλέον που πρόκειται να εξετασθούν. Η συνολική αξία των αποθεμάτων των ορυκτών που εξετάζονται από την επιτροπή ξεπερνάει τα 10 δις Ευρώ.Το πόρισμα προτείνει την ένταξη επτά (7) περιοχών σε τρεις (3) ευρύτερους χώρους, με ενιαία γεωγραφικά, κοιτασματολογικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Για κάθε έναν από τους χώρους αυτούς, προετοιμάζεται Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την εκμίσθωσή του. Οι προτεινόμενοι χώροι ανήκουν στους Νομούς Κιλκίς και Ροδόπης και αφορούν σε πορφυρικά κοιτάσματα χαλκού – χρυσού σε μεικτά θειούχα, καθώς και αντιμονίτη.Είναι η πρώτη φορά από συστάσεως Ελληνικού Κράτους που γίνεται μια τόσο σοβαρή δουλειά τεκμηρίωσης για τον αναξιοποίητο ορυκτό πλούτο της Χώρας μας.

Πριν λίγες μέρες, ειδική Ομάδα Εργασίας ολοκλήρωσε το τελικό πόρισμα σχετικά με την εξειδίκευση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (πρωτοβουλία Verheugen) στην ελληνική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια πρωτοπορειακή, πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αειφόρο και βιώσιμη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ορυκτών πρώτων υλών, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ευαισθησίες των τοπικών κοινωνιών.Σε συνέχεια της παραπάνω ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τις Ορυκτές Πρώτες ύλες, προωθείται επίσης η δημιουργία μιας πλατφόρμας με την ονομασία «Σύμπραξη για την Καινοτομία: Μη ενεργειακές πρώτες ύλες για μια σύγχρονη κοινωνία». Στόχος είναι η χρηματοδότηση δράσεων στους τομείς της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, της αποδοτικότερης χρήσης και της ανακύκλωσης των πρώτων υλών, καθώς και της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας για την Ε.Ε. Μέχρι το 2020, πρόκειται να έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου ως προς την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ε.Ε. καθώς και την επίτευξη αποτελεσματικής και αειφόρου διαχείρισης των μη ενεργειακών πρώτων υλών στην Ευρώπη.Η Χώρα μας, θεωρώντας ότι μέσω της Σύμπραξης αυτής μπορεί να δοθεί επιπλέον ώθηση στην αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαδικασίες και μάλιστα ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου της Σύμπραξης.

Πριν λίγες μέρες αναθεωρήσαμε το νέο Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), που ίσχυε από το 1984, δηλ. για πάνω από 25 χρόνια. Στρατηγικός στόχος της αναθεώρησης αυτής είναι η προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας εποχής, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και περιοίκων, παραγωγικότητα, οικο-αποδοτικότητα, καλύτερη επιμελητεία υλικών, διαχείριση παραπροϊόντων και αποβλήτων, κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.
Οι Ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να μας κάνουν πρωταγωνιστές. Με όραμα, με σχέδιο, με αποφασιστικότητα και καθημερινή επιμονή, μπορούν να δώσουν απαντήσεις στο ζητούμενο μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, προχωρούμε στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, στο πλαίσιο του 3ου ενεργειακού πακέτου, με στόχο την τόνωση του ανταγωνισμού, την πραγματοποίηση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αναφορικά με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων στον ενεργειακό τομέα, η έναρξη γίνεται με την πώληση ποσοστού 55% της ΔΕΠΑ και 31% του ΔΕΣΦΑ. Διαχωρίζεται η ΔΕΠΑ από τον ΔΕΣΦΑ και θα αποκρατικοποιηθούν χωριστά, καθώς επίσης θα πωληθεί το ποσοστό του δημοσίου στα ΕΛΠΕ. Όσον αφορά στη ΔΕΗ, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης, είτε του 17%, είτε διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Το Δημόσιο στοχεύει στην αξιοποίηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του επί του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», μέσω πώλησης μέρους ή όλης της συμμετοχής του Δημοσίου.

Για τη ΛΑΡΚΟ, που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών σιδηρονικελίου στον κόσμο, το Δημόσιο σχεδιάζει την πώληση των μετοχών του σε στρατηγικό επενδυτή, παραχωρώντας παράλληλα και τη διοίκηση της εταιρίας.

Στον τομέα των Α.Π.Ε, μέσα στο 2011 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τουλάχιστον 200MW φωτοβολταϊκών και 300 MW αιολικών πάρκων, ενώ θα κατασκευαστούν υποστηρικτικά δίκτυα προϋπολογισμού 250 εκ. ευρώ.

Στον τομέα της γεωθερμίας, πρόσφατα ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία τέσσερις διεθνείς διαγωνισμούς παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της χώρας. Εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι έρευνες και οι βαθιές γεωτρήσεις. Σύντομα μάλιστα, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και σε νέο, δεύτερο, γύρο παραχωρήσεων για εφαρμογές γεωθερμίας.