-->

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των λατομείων αδρανών υλικών

Τα κυριότερα νομοθετήματα για τα αδρανή υλικά με χρονολογική σειρά, αναφέρονται παρακάτω:
ΕΠΊΣΗΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί η νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και η ειδική μελέτη αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. β Ν.2837/2000)