-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

2. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε όλο το επιστημονικό εύρος του κλάδου.

Εδώ περιλαμβάνονται : αναζήτηση, εντοπισμός και χαρακτηρισμός ορυκτών πρώτων υλών, τεχνολογίες κάθε είδους εξόρυξης και κατεργασίας της πρώτης ύλης, σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες, τεχνολογίες εκμετάλλευσης των ορυκτών υλών και ανάπτυξης υλικών προηγμένων ιδιοτήτων και εφαρμογών (εμπλουτισμός, εξευγενισμός, κεραμικά, κράματα κλπ), αξιοποίηση της κλασσικής μεταλλευτικής επιστήμης και της γεωτεχνολογίας στον σχεδιασμό και κατασκευή υπόγειων και γεωτεχνικών έργων, καθώς και η διαχείριση της ασφάλειας της εργασίας και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος από όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες.Στα ενεργειακά ορυκτά και τους άνθρακες η έρευνα προτείνεται να εστιαστεί στο αντικείμενο της «Δέσμευσης και Γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 (CO2 Sequestration)» που αποτελεί θέμα αιχμής αλλά και επιβίωσης για τον τομέα.

Στον τομέα της μεταλλευτικής έρευνας πρέπει να προωθηθεί η αξιολόγηση ορισμένων από τα 36 δημόσια μεταλλεία για τα οποία στο παρελθόν είχε εκδηλωθεί διεθνές ενδιαφέρον, προκειμένου να επακολουθήσουν στη θετική περίπτωση οι διαγωνιστικές διαδικασίες μίσθωσης.

Διαγωνισμοί για έρευνα κι εκμετάλλευση Δημόσιων Μεταλλείων σε Κιλκίς και Ροδόπη

Επίσης οι (70) εξηρημένες υπέρ του δημοσίου περιοχές της χώρας (Ν. 4433/64), πρέπει να αποδεσμευθούν και να υπάρξουν και γι’αυτές διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μίσθωσης από ιδιωτικούς φορείς. Τέλος θα πρέπει σταδιακά να εκκαθαριστεί το μητρώο των 1500 περίπου οριστικών ΠΜ καθώς και των αδειών μεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) των νομαρχιών ώστε να αποδεσμευθούν επίσης χώροι για μεταλλευτική έρευνα.

Επιστροφή