-->

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Το μέλλον του κόσμου είναι υπόγειο…

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη προβληματική σχετικά με την δυνατότητα ασφαλούς υπογειοποίησης πολλών λειτουργικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων (δεξαμενών καυσίμων και φυσικού αερίου, υπόγειων ταμιευτήρων νερού, συγκοινωνιακών δικτύων, χώρων στάθμευσης, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, χώρων αποθήκευσης γενικότερα κλπ.).

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ έχει πρόσφατα ανακοινώσει αρκετές προτάσεις για "υπόγειες" λύσεις σε μια σειρά ειδικά προβλήματα, που η εφαρμογή τους θα μας επιτρέψει να περιορίσουμε την περιβαλλοντική τους διάσταση αλλά και να απελευθερώσουμε περισσότερο αδόμητο χώρο στην επιφάνεια, πράγμα εξαιρετικά επιθυμητό κυρίως στις μεγαλουπόλεις. Υπάρχουν αρκετές ανάλογες εφαρμογές στο εξωτερικό, για παράδειγμα, η Subtropolis στο Κάνσας των ΗΠΑ (κάτω από αυτό για να ακριβολογούμε) όπου στεγάζεται επιχειρηματικό κέντρο και έχει δομηθεί μέσα σε «εξοφλημένο» υπόγειο λατομείο ασβεστολίθου.

Με την υπόγεια δραστηριότητα συνδέεται και μια από τις δυνατότητες (έστω προσωρινής) επίλυσης του προβλήματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη και "τιθάσευσης" του κακού δαίμονα που ακούει στο όνομα διοξείδιο του άνθρακα. Με τις τεχνολογίες δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (τεχνολογίες CCS-Carbon Capture and Storage) που διαρκώς κερδίζουν έδαφος.

Αρκεί όμως να δοθεί η σημασία που πρέπει στην ασφάλεια και την τεχνολογική επάρκεια τέτοιων εγχειρημάτων. Οπωσδήποτε η ιδέα της υπόγειας εγκατάστασης ή γενικά της εκμετάλλευσης κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αποτελεί δύσκολη εργασία. Ο μεταλλευτικός κλάδος και γενικότερα τα υπόγεια τεχνικά έργα μπορουν να αποτελέσουν τον τεχνολογικό προπομπό, που μπορεί να οδηγήσει τη σχετική τεχνολογία και τις προδιαγραφές σχεδιασμού των υπόγειων λύσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αν «ο υπόγειος χώρος αποτελεί το μοντέρνο κοίτασμα», διότι δεν θέλω να απεμπολήσω το ενδιαφέρον μου για το ίδιο το κοίτασμα, όμως είναι σίγουρο ότι η εκμετάλλευση του υπόγειου χώρου αποτελεί μια καλή ιδέα εκμετάλλευσης η οποία μπορεί να προσφέρει πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά από την άλλη μπορεί να συνεισφέρει δραστικά στην ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στην βελτίωση της δημόσιας εικόνας του μεταλλευτικού κλάδου.